Enhance Your Professional Career With Our Professional Program
اخبار :: آموزش
برنامه دوره های آموزشی اوراکل در سال 1395
تقویم آموزشی سال 1395 مرکز آموزش شرکت عصر دانش افزار منتشر شد. قیمت های سال 1395 ظرف مدت یک هفته آینده قطعی و درج خوا...

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ویژه برنامه نویسی موبایل
مرکز آموزش عصر دانش افزار با هدف توسعه اپلیکیشن های با کیفیت ضمن ارایه نقشه راه برای علاقه مندان به ورود به این حوزه اقد...

آموزش تخصصی BI و DW
پس از برگزاری چند دوره آموزشی BI و Data Warehouse برای سازمانها به صورت اختصاصی ، از امسال این دوره ها به صورت عمومی نیز...

  1   
Asre Danesh Afzar